Skip directly to content

CHAMPIX en veiligheid

CHAMPIX® helpt rokers met een stabiele hart- en vaatziekte effectief om te stoppen met roken

  • Voor patiënten met een stabiele hart- en vaatziekte biedt CHAMPIX® ten opzichte van placebo:10
    • Een significant hoger stoppercentage na 12 weken (OR=6,11; 95% BI: 4,18–8,93; p<0,0001)
    • Een significant hoger stoppercentage na 1 jaar (19,2% vs. 7,2%; OR=3,14; 95% BI: 1,93–5,11; p<0,0001)

effectiviteit en veiligheid

Bewerkt naar Rigotti NA et al. [2010]. Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische studie testte de effectiviteit en veiligheid van CHAMPIX® vs. placebo voor stoppen met roken bij 714 patiënten met een stabiele, gedocumenteerde cerebrovasculaire of cardiovasculaire aandoening (anders dan alleen hypertensie) of perifeer arterieel vaatlijden, gediagnosticeerd >2 maanden vóór de screening. Primair eindpunt: door CO-test bevestigde CAR (continue abstinentie percentage) in week 9-12 (laatste 4 weken van de behandeling). Het voornaamste secundaire eindpunt was CAR voor week 9-52.10

CHAMPIX® werd over het algemeen goed verdragen in een studie onder patiënten met stabiele HVZ10

Beoordeelde ernstige cardiovasculaire events optredend met een frequentie van >1%1

 CHAMPIX®
%
Placebo
%
Tijdens behandeling (of een periode van 30 dagen na behandeling)  
Niet-fataal MI1,10,3
Ziekenhuisopname vanwege angina pectoris0,61,1
Tijdens behandelingsvrije follow-up (max. 52 weken)  
Noodzaak voor coronaire revascularisatie2,00,6
Ziekenhuisopname vanwege angina pectoris1,71,1
Nieuwe diagnose van PVD of opname vanwege PVD-procedure1.40.6

MI, myocardinfarct; PVD, perifeer arterieel vaatlijden.
*Sterfgevallen en ernstige cardiovasculaire events werden beoordeeld door een geblindeerde commissie. Sommige van de patiënten die coronaire revascularisatie nodig hadden, ondergingen de procedure als deel van de behandeling van een niet-fataal MI en een ziekenhuisopname vanwege angina pectoris.1

  • In de loop van de 52 weken durende studie trad cardiovasculair overlijden op bij 0,3% van de patiënten in de CHAMPIX®-arm en 0,6% van de patiënten in de placebo-arm1

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

  • Bepaalde cardiovasculaire events werden vaker gemeld bij patiënten die met CHAMPIX® werden behandeld. Een meta-analyse van 15 klinische studies, waaronder de studie naar stoppen met roken door patiënten met stabiele HVZ, leverde vergelijkbare resultaten op. Patiënten die CHAMPIX® gebruiken, moeten geïnstrueerd worden dat ze hun arts inlichten over nieuwe of verergerende cardiovasculaire symptomen en onmiddellijk medische hulp zoeken als ze tekenen en symptomen hebben van een MI of een beroerte.1

Rigotti NA et al. [2010]. Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische studie testte de effectiviteit en veiligheid van CHAMPIX® vs. placebo voor stoppen met roken bij 714 patiënten met een stabiele, gedocumenteerde cerebrovasculaire of cardiovasculaire aandoening (anders dan alleen hypertensie) of perifeer arterieel vaatlijden, gediagnosticeerd >2 maanden vóór de screening. Primair eindpunt: door CO-test bevestigde CAR (continue abstinentie percentage) in week 9-12 (laatste 4 weken van de behandeling). Het voornaamste secundaire eindpunt was CAR voor week 9-52.10