Skip directly to content

CHAMPIX dosering

12 weken CHAMPIX® maakt een succesvolle stoppoging beter haalbaar 1

  • CHAMPIX® is geïndiceerd voor het stoppen met roken bij volwassenen 1

*Tabletten zijn niet op ware grootte afgebeeld.
**Patiënten die na de eerste 12 weken van de behandeling met CHAMPIX®
met succes waren gestopt met roken, kregen een extra kuur van 12 weken met CHAMPIX® of placebo.
(OR=2,48, 95% BI: 1,95–3,16, p<0,001) 22