Skip directly to content

EAGLES Studie

Vertrouw op CHAMPIX® (varenicline) dankzij de resultaten van EAGLES: het grootste vergelijkende onderzoek naar goedgekeurde medicatie om te stoppen met roken.1

Voor een behandeling van 12 weken en een behandelvrije follow-up van 12 weken bij 8.144 rokers met of zonder diagnose van psychiatrische aandoeningen, is in EAGLES aangetoond dat CHAMPIX® (varenicline):

  • geen significant hoger neuropsychiatrisch (NPS) veiligheidsrisico heeft dan placebo bij rokers met of zonder voorgeschiedenis van psychiatrische aandoeningen1
  • significant betere continue abstinentiepercentages heeft dan bupropion, nicotinepleister (NiQuitin®) en placebo bij week 9-12 en 9-24 in beide cohorten1

Deelnemers die NPS-voorvallen melden n/N,%§,1

CHAMPIX® ging niet gepaard met een significant hoger risico op NPS-bijwerkingen dan placebo bij rokers met of zonder voorgeschiedenis van psychiatrische aandoeningen.†1

Continue abstinentiepercentages (CAR)

CHAMPIX® geeft significant betere abstinentiepercentages dan bupropion, nicotinepleister (NiQuitin®) en placebo bij patiënten met of zonder voorgeschiedenis van psychiatrische stoornissen bij week 9-12 (p<0,0001) en bij week 9-24 (p<0,005).¶1

Bewerkt naar Anthenelli RM, et al. Lancet 2016; 387: 2507–20.

Vergeleken werden 1 mg varenicline tweemaal daags, 150 mg bupropion tweemaal daags en 21 mg NiQuitin® met afbouw, met placebo. Alle medicatie werd naar boven of beneden getitreerd volgens de productinformatie. De behandeling met nicotinepleisters duurde 11 weken.

§Populatie alle behandelde deelnemers.

Gebaseerd op de populatie met alle gerandomiseerde patiënten. **Het primaire effectiviteitseindpunt was de door een CO-test bevestigde CAR voor week 9-12. ††Het belangrijkste secundaire eindpunt was de door een CO-test bevestigde CAR voor week 9-24. Het andere secundaire eindpunt was de 7-daagse puntprevalentie van abstinentie bij elk beoordelingsbezoek, wat resultaten opleverde die overeenkwamen met de continue abstinentiepercentages.

*Evaluatie van bijwerkingen in een wereldwijd onderzoek naar stoppen met roken.

In de psychiatrische cohort voldeden de deelnemers aan de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR voor primaire affectieve stoornissen (70%), angststoornissen (19%), psychotische stoornissen (9,5%) of persoonlijkheidsstoornissen (0,6%). Om voor inclusie in aanmerking te komen, moesten de patiënten als klinisch stabiel worden gezien (d.w.z. geen exacerbaties ≤6 maanden; op een stabiele behandeling ≥3 maanden, zonder verwachte verandering in de behandeling tijdens het onderzoek). In de niet-psychiatrische cohort waren de proefpersonen 18-75 jaar oud zonder voorgeschiedenis van psychiatrische stoornissen. Alle deelnemers van beide cohorten werden gerandomiseerd in een verhouding van 1:1:1:1 naar een van de 4 onderzoeksbehandelingen.

Het primaire veiligheidseindpunt was de incidentie van een gecombineerde meting van 16 matige en ernstige NPS-bijwerkingen (AE's), waaronder angst, depressie, zich abnormaal voelen en vijandigheid (alle beoordeeld als ernstig), en agitatie, agressie, wanen, hallucinaties, moordgedachten, manie, paniek, paranoia, psychose, zelfmoordgedachten, zelfmoordgedrag of geslaagde zelfmoord (alle beoordeeld als matig of ernstig).

1. Anthenelli RM, et al. Lancet 2016; 387: 2507–20.