CHAMPIX® – de percentages voor neuropsychiatrische voorvallen waren gelijk aan die van placebo, ongeacht de voorgeschiedenis van psychiatrische aandoeningen van de patiënten

  • In een recente, onafhankelijke retrospectieve toetsing van 17 gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies (n=8.027) waren de percentages in de CHAMPIX®-groep voor ernstige neuropsychiatrische voorvallen (NPE's) vergelijkbaar met die van placebo 25

Neuropsychiatrische voorvallen per 1.000 rokers

Percentages voor ernstige neuropsychiatrische voorvallen op basis van de voorgeschiedenis§ van psychiatrische voorvallen en behandeling met ofwel CHAMPIX® of placebo; analyse van intent-to-treat, longitudinale gegevens op persoonlijk niveau ter beoordeling van de abstinentie van roken en neuropsychiatrische voorvallen25

chart-neuro-new.jpg

Bewerkt naar Gibbons RD et al.
§ Huidige of eerdere psychiatrische aandoening betrof depressie, schizofrenie, psychose, paniekstoornis, angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
De vergelijking van het bijwerkingenpercentage van CHAMPIX® en placebo (met inbegrip van zelfmoordgedachten en -gedrag, depressie, agressie/agitatie en misselijkheid) maakte gebruik van een logistische regressie met gemengde effecten op twee niveaus en willekeurige snijpunt- en behandelingseffecten.

Waarschuwingen en voorzorgen betreffende CHAMPIX®

  • Voorzichtigheid is geboden bij rokers met een voorgeschiedenis van psychiatrische aandoeningen en rokers moeten hierover worden ingelicht.1
  • Tijdens de postmarketingervaring zijn depressie, zelfmoordgedachten en -gedrag en zelfmoordpogingen gemeld bij patiënten die probeerden te stoppen met roken met behulp van CHAMPIX®.1
  • Het gebruik van CHAMPIX® moet onmiddellijk worden beëindigd indien tekenen van agitatie, een depressieve stemming of veranderingen in gedrag of denken worden waargenomen die tot ongerustheid leiden bij u, uw patiënt, zijn familie of zijn zorgverleners.1
Annals of Internal Medicine video
Nu kunt u ook horen van dr. Robert Anthenelli, hoofdonderzoeker en auteur van een groot onderzoek naar de wijze waarop CHAMPIX® patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige depressie (MDD) kan helpen om te stoppen met roken.24