Skip directly to content

CHAMPIX werkzaamheid

Ontdek de resultaten van CHAMPIX® bij patiënten met een flexibele stopdatum

CHAMPIX® heeft een bewezen effectiviteit vs. placebo bij het succesvol stoppen met roken7

effectiviteit vs. placebo

Bewerkt naar Rennard S et al. [2012]. Dubbelblinde internationale studie waarin CHAMPIX® 1 mg b.i.d. vergeleken werd met placebo gedurende 12 weken. Proefpersonen konden kiezen uit een flexibele stopdatum op iedere dag tussen dag 8 en dag 35 (in plaats van een beoogde stopdatum tussen dag 8 en dag 14). Rokers van 18 tot 75 jaar gebruikten ≥10 sigaretten/dag en waren gemotiveerd om te stoppen. Primair eindpunt: continue abstinentie week 9-12, bevestigd door uitgeademd CO ≤10 ppm. Secundair eindpunt: continue abstinentie week 9-24, bijwerkingen gemonitord. Gevolgd tot 24 weken.

Rokers dienen meestal een stopdatum te bepalen die valt in de eerste of tweede week van de behandeling met CHAMPIX®. Rokers die dit niet kunnen of willen, hebben een langere periode (dag 8 tot 35 na aanvang van de behandeling) waarin ze kunnen stoppen.
In deze studie begonnen de met CHAMPIX® behandelde proefpersonen significant eerder met hun eerste stoppoging dan de met placebo behandelde proefpersonen (p=0,0074), met een mediaan van respectievelijk 17 versus 24 dagen.7

 • Na 12 weken, bij gebruik van een flexibele stopdatum, biedt CHAMPIX:7
  • 53,1% kans op succes voor patiënten (vs. 19,3% met placebo, p<0,0001)
  • Een significant hoger stoppercentage dan placebo (OR 5,9; 95% BI: 3,7–9,4)
 • Na 24 weken biedt CHAMPIX:®7
  • Een significant hoger stoppercentage dan placebo (34,7% vs. 12,7%: OR 4,4; 95% BI: 2,6-7,5; p<0,0001)
Lees over het verschil tussen CHAMPIX® en NiQuitin CQ® Clear

CHAMPIX® helpt meer patiënten succesvol te stoppen na 12 weken vs. nicotinepleister (NiQuitin CQ® Clear) in een open-label studie2

Open-label studie waarin 12 weken gebruik van CHAMPIX® werd vergeleken met 10 weken gebruik van nicotinepleisters (NiQuitin CQ® Clear)2

  CHAMPIX efficacy vs. NRT patch (NiQuitin CQ® Clear) for helping patients quit smoking (continuous abstinence rate during last 4 weeks of treatment)

 

Bewerkt naar Aubin H-J et al. [2008]. Een open-label, gerandomiseerde, multicentrische, klinische studie bij 746 patiënten die rookten. In de studie werd een directe vergelijking gemaakt tussen de aanbevolen behandelkuur met CHAMPIX® gedurende 12 weken en de nicotinepleister (NiQuitin CQ® Clear) gedurende 10 weken. Het primaire eindpunt was het percentage continue abstinentie (CO-bevestigd) na week 9-12 voor CHAMPIX® en na week 8-11 voor de nicotinevervanger. Een secundair eindpunt was het percentage continue abstinentie (CO-bevestigd) na week 9-52 voor CHAMPIX® en na week 8-52 voor de nicotinevervanger. Bijna de helft van de patiënten had eerder een stoppoging gedaan met een nicotinevervanger.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen er in het dagelijkse leven motivationele invloeden zijn en de uitkomsten van deze studie laten zien dat Champix® in een open-labelsituatie effectiever is en betere stoppercentages geeft dan nicotinepleisters.2

 • Na 1 jaar was het stoppercentage voor Champix® 26,1% vs. 20,3% voor de nicotinepleister (NiQuitin CQ® Clear) (OR=1,40; 95% BI: 0,99–1,99; p=0,056)2
 • Gedurende week 1-7 zorgde CHAMPIX® vergeleken met de nicotinepleister (NiQuitin CQ® Clear) voor een significante vermindering van:2
  • de voldoening door roken
  • het verlangen naar een sigaret
  • de ontwenningsverschijnselen
Ontdek het verschil tussen CHAMPIX®, bupropion en placebo

CHAMPIX® helpt meer patiënten succesvol te stoppen dan bupropion6

 • Na 12 weken biedt CHAMPIX®:6
  • Een significant hoger stoppercentage dan bupropion (OR=1,86; 95% BI: 1.49–2,33,
   p<0,0001)
  • Een significant hoger stoppercentage dan placebo (OR=3,66; 95% BI: 2.86–4,68,
   p<0,0001)

CHAMPIX helpt meer patiënten succesvol te stoppen dan bupropion

Bewerkt naar Nides M et al. [2008]. Gepoolde analyse van twee identiek opgezette, met een vergelijkingsmiddel gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde, multicentrische klinische studies met parallelle groepen die een 12 weken durende behandeling met CHAMPIX®, getitreerd naar 1 mg b.i.d., vergeleek met bupropion met verlengde afgifte, getitreerd naar 150 mg b.i.d., of placebo bij meer dan 2.000 rokers. Primair eindpunt: 4 weken durend continu stoppercentage in week 9-12, vastgesteld door middel van zelfrapportage door de proefpersoon en bevestigd door uitgeademd CO ≤10 ppm. Wekelijkse bezoeken tijdens de behandelfase. Gevolgd tot 52 weken.

 • Eén jaar na een kuur van 12 weken met CHAMPIX® bleken significant meer patiënten blijvend gestopt te zijn dan één jaar na een kuur van 12 weken met bupropion (22,4% vs. 15,4%, OR=1,59; 95% BI: 1,21–2,10, p=0,0008)6