Skip directly to content

CHAMPIX effectiviteit versus nicotinevervangers

CHAMPIX® verbetert de abstinentie in roken ten opzichte van nicotine vervangers voor tenminste 6 maanden 

CHAMPIX® helpt [5]

  • 50% meer rokers om te stoppen dan een nicotinepleister*
  • 70% meer rokers om te stoppen dan met een nicotinekauwgom*
  • 50% meer rokers om te stoppen dan andere nicotinevervangers zoals inhalers, sprays en zuigtabletten*

CHAMPIX® verbetert de abstinentie in roken ten opzichte van nicotine vervangers voor tenminste 6 maanden

Resultaten van een meta-analyse waarin meerdere stop-met-rokenbehandelingen indirect met elkaar vergeleken zijn.  CHAMPIX® was effectiever dan nicotinepleisters (OR 1,51; 95% CrI 1,22 tot 1,87), nicotinekauwgom (OR 1,72; 95% CrI 1,38 tot 2,13) en CHAMPIX® was effectiever dan inhalers, sprays, (zuig)tabletten (OR 1,42; 95% CrI 1,12 tot 1,79). CHAMPIX® was niet effectiever dan een combinatie van nicotinevervangers (OR 1,06; 95% CrI 0,75 tot 1,48) [5]

CHAMPIX® ten opzichte van nicotinevervangende middelen als OddsRatios (ORs) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (CrIs)*

Lees meer over het verschil tussen CHAMPIX® en behandelingen met nicotinevervangers

Ander onderzoek

VIBRATIONS was een grootschalig fase IV-studie die gegevens uit de dagelijkse praktijk opleverde – er werd aangetoond dat CHAMPIX® effectief is bij gebruik in de eerstelijnszorg: 15

  • 71,1% (95% BI: 68,5 tot 73,7) van de deelnemers was abstinent van roken tussen week 11 en 12 15
Een observationele, prospectieve, niet-vergelijkende cohortstudie ter beoordeling van de effectiviteit van CHAMPIX® in een grote groep patiënten die om een stoppen-met-rokenbehandeling vroegen bij hun huisarts in Duitsland. In totaal kregen 1.177 deelnemers de studiemedicatie. Het primaire eindpunt was de 7 dagen puntprevalentie van het abstinentiepercentage in week 11-12, gebaseerd op mondelinge rapportage met behulp van een nicotine use inventory. De mediane duur van de behandeling was 85 dagen (uitersten: 1–463). In totaal kregen 823 van de 1.057 deelnemers (77,9%) naast de studiemedicatie ook advies over stoppen met roken. De vaakst gemelde (≥1%) behandelingsgerelateerde bijwerkingen (alle oorzaken) waren misselijkheid, depressie, hoofdpijn, flatulentie en hyposomnie. 15
  • In een 12 weken durende, prospectieve, observationele, niet-vergelijkende studie in 4 landen was de meerderheid van de rokers tussen week 11 en 12 abstinent van roken: 16
Effectiviteit van CHAMPIX vs. nicotinevervangers

Succespercentages voor stoppen met roken (bepaald aan de hand van mondelinge rapportage met behulp van een nicotine use inventory) tussen week 11 en 12 per land. Bewerkt naar Boudrez et al. [2011]

  • 64,6% (95% BI: 60,1, 68,3) van de rokers was abstinent tussen week 11 en 12 van de behandelfase 16
  • Dit toont aan dat varenicline een effectief middel is om te stoppen met roken, in de dagelijkse praktijk buiten klinisch onderzoek. 16
In de CHOICES-studie werd onderzoek gedaan naar varenicline in de dagelijkse klinische praktijk. De studie werd uitgevoerd in België, Griekenland, Hongarije en Slovenië. Het gemiddelde aantal gerookte jaren was 27,0 jaar; het gemiddelde aantal gerookte sigaretten per dag was 25,3. De deelnemers (n=551) kregen varenicline en werden beoordeeld op effectiviteit. Abstinentie werd gedefinieerd als puntprevalente abstinentie (niet gerookt in de 7 dagen vóór de beoordeling). De percentages abstinentie van roken in de 7 dagen tussen week 11 en 12 werden bepaald aan de hand van mondelinge rapportage met behulp van de nicotine use inventory (NUI). Negentien (3,4%) van de deelnemers stopten met de behandeling vanwege behandelingsgerelateerde bijwerkingen. De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen voor de totale populatie waren misselijkheid (8,9%), slapeloosheid (2,9%) en slaapstoornissen (2,2%). 16