Skip directly to content

CHAMPIX verdraagbaarheid

Wat patiënten kunnen verwachten als ze stoppen met roken – met of zonder behandeling

 • Stoppen met roken kan het nicotine-ontwenningssyndroom veroorzaken dat een aantal effecten tot gevolg heeft, zoals  een depressieve stemming 8,9
 • Deze kunnen een paar dagen tot meer dan 10 weken aanhouden 8
 • Help uw patiënten de ontwenningsverschijnselen van nicotine te overwinnen met behulp van CHAMPIX®
  • CHAMPIX® vermindert aantoonbaar het verlangen en de ontwenningsverschijnselen 1

Wat patiënten kunnen verwachten als ze stoppen met roken met behulp van CHAMPIX®

De meest voorkomende bijwerkingen (incidentie ≥10%) van CHAMPIX® 18
Misselijkheid32%
Slapeloosheid19.1%
Hoofdpijn17.7%
Abnormale dromen13.8%

 

 • Misselijkheid is meestal mild tot matig, treedt vroeg in de behandeling op en leidt zelden tot het stoppen van de kuur 1
 • CHAMPIX® heeft een laag uitvalpercentage als gevolg van bijwerkingen, vergelijkbaar met placebo (11,4% vs. 9,7%) 1
 • Op basis van de klinische ervaringen tot nu toe heeft CHAMPIX® geen klinisch relevante interacties met andere geneesmiddelen 1

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Tijdens de postmarketingervaring zijn depressie, zelfmoordgedachten en -gedrag en zelfmoordpogingen gemeld bij patiënten die probeerden te stoppen met roken met behulp van CHAMPIX® 1
 • Het gebruik van CHAMPIX® moet onmiddellijk worden beëindigd indien tekenen van agitatie of een depressieve stemming of veranderingen in gedrag of denken worden waargenomen die tot ongerustheid leiden bij u, uw patiënt, de familie of de verzorgers 1
 • In een studie onder patiënten met stabiele hart- en vaatziekte werden bepaalde cardiovasculaire events vaker gemeld bij patiënten die behandeld werden met CHAMPIX®. Een meta-analyse van 15 klinische studies, waaronder de studie naar stoppen met roken door patiënten met stabiele HVZ, leverde vergelijkbare resultaten op. Patiënten die CHAMPIX® gebruiken, moeten geïnstrueerd worden dat ze hun arts inlichten over nieuwe of verergerende cardiovasculaire symptomen en onmiddellijk medische hulp zoeken als ze tekenen en symptomen hebben van een myocardinfarct of een beroerte. 1
 • Tijdens klinische studies en postmarketingervaring zijn meldingen geweest van insulten bij patiënten met en zonder voorgeschiedenis van insulten die werden behandeld met CHAMPIX®. CHAMPIX® dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van insulten of andere aandoeningen die de drempel voor insulten kunnen verlagen. 1